OKLUBU

Zgodovina kluba

Klub jeseniških študentov v današnji obliki aktivno deluje od leta 1995, ko se je pod vodstvom Aleksandra Mikliča začela zbirati skupina študentov, ki so klub po nekaj letih životarjenja zopet postavili na noge. Na občnem zboru v začetku leta 1995 je bilo prisotnih 35 članov. Število članov je nato neprestano naraščalo, tako da je danes v KJŠ včlanjenih preko 120 študentov in dijakov iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

KJŠ je v organizacijski obliki društvo. Najvišji organ društva, ki se sestaja enkrat letno, je Občni zbor. Tekoče delo vodi Izvršni odbor, ki se praviloma sestaja vsakih 14 dni, če se izrazi ustrezen interes, pa tudi pogosteje. Nadzorno funkcijo opravlja Nadzorni odbor, ki ima tri člane. V preteklih petindvajsetih letih so KJŠ vodili Aleksander Miklič, Boštjan Modrijan, Mojca Konobelj, Blaž Račič, David Martinčič, Aleš Žagar, Jelka Berce, Miha Vahčič, Rok Kalan, Anže Čarni, Nejc Ravnikar, Sara Ravnik in David Jovanović. Danes ga vodi Mark Klinar.

KJŠ svojim članom ponuja različne možnosti za vključevanje v različne oblike obštudijskih dejavnosti:

  • Športne in rekreativne dejavnosti
  • Strokovne ekskurzije in izlete
  • Kulturne prireditve
  • Izobraževalne tečaje
  • Sodelovanje z organizacijami, institucijami in društvi, ki se ukvarjajo s sorodno dejavnostjo

Poleg dejavnosti v lastni organizaciji pa svojim članom ponujamo tudi najrazličnejše ugodnosti: vstopnice za kino predstave, cenejši vstop v fitnes, cenejši vstop v bazen in wellness, cenejše igranje tenisa ali squasha, cenješe smučarske karte in še mnoge druge.

Redni član KJŠ lahko postane vsak redni ali izredni dijak oziroma študent s stalnim prebivališčem v občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Vsak član pa lahko z nami sodeluje in nam pomaga kot aktivist in tako na prijeten način pridobi znanja iz projektnega vodenja tako iz organizacijskega kot finančnega vidika. Nauči se tudi timskega dela in izboljša svoje komunikacijske sposobnosti ter sposobnosti vodenja in odločanja. Med delom aktivist spozna tudi mnogo zanimivih ljudi.

OSNOVNI PODATKI kluba

Klub jeseniških študentov
Ulica Viktorja Kejžarja 22
4270 Jesenice

  info@kjs.si
  041 760 284 (Mark Klinar)

Skip to content