Živjo! S spodnjim obrazcem se brezplačno včlaniš ali podaljšaš članstvo v KJŠ. Potrebno je tudi veljavno potrdilo o vpisu in lastnoročni podpis z miško ali prstom. Član Kluba jeseniških študentov je lahko vsak dijak ali študent občine Jesenice, Kranjske Gore ali Žirovnice.
  Imam KJŠ kartico

  Potrdilo o vpisu

  Ročni podpis z miško ali prstom

  Z izpolnitvijo predmetne pristopne izjave se strinjam, da tako Klub jeseniških študentov kot tudi vsi organi, ki urejajo študentsko delovanje in v katere se klub v skladu s svojim krovnim aktom včlanjuje ter s katerimi sodeluje, za namen uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi s članstvom v društvu in posredno v prej navedenih organih zbirajo, obdelujejo in uporabljajo moje osebne podatke. Za osebne podatke v tem smislu se štejejo podatki, ki jih vsebuje predmetna pristopna izjava in potrdilo o vpisu. Klub jeseniških študentov se zavezuje, da bo z navedenimi osebnimi podatki ravnal skrbno, da jih bo varovali skladno z aktualnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in da jih ne bo posredovali tretjim osebam brez izrecne privolitve člana*. Osebne podatke uporabljajo zgolj osebe, ki so za to pristojne, zlasti klubski aktivisti. Osebne podatke hranimo zgolj za čas trajanja članstva v študentskem klubu, razen v izjemnih primerih.
  * Soglasje za posredovanje osebnih podatkov organom, ki urejajo študentsko delovanje in v katere se klub včlanjuje v skladu s svojim krovnim aktom ter s katerimi sodeluje, predstavlja izpolnitev predmetne pristopne izjave.

  S podpisom potrjujem, da se projektov KJŠ udeležujem na lastno odgovornost, da želim prejemati klubski informator, da soglašam z objavo fotografij s klubskih dogodkov v klubskih občilih in da je priloženo potrdilo o vpisu verodostojno.

  GDPR:
  Klubu jeseniških študentov dovoljenjem, da v namen uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi z opravljanjem moje funkcije v organih društva, zbira, obdeluje in uporablja moje osebne podatke. Za potrebne osebne podatke v tej zvezi štejejo zlasti , vendar ne izključno: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, država rojstva, status (študent, zaposlen, itd.).

  PRAVNI POUK:
  Izjavljam, da sem seznanjen z določbami Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v Klubu jeseniških študentov, in da imam možnost to pisno soglasje preklicati. Preklic velja za naprej, za že uporabljene osebne podatke, ki so povezani z delom funkcionarja v organih društva ali so vezani na preteklo delo, uresničevanje pravic in obveznosti funkcionarja v društvu in podobno, pa preklic ni možen. Preklic soglasja o uporabi osebnih podatkov prav tako pomeni, da je podan razlog nesposobnosti opravljanja funkcije funkcionarja v organih društva.
  Skip to content